Lapoly, septiky...

Lapoly

Lapoly jsou jednou z nejvíce využívaných aplikací v oblasti používání EM preparátů. Jednou z podstatných informací je fakt, že tyto bakterie přímo zbožňují tuk a proto jej také v lapolu konzumují, respektive dále rozkládají. Máme několik velmi prokazatelných výsledků, kde svou roli sehrály právě schopnosti EM v boji s organickým materiálem a špatně se rozkládajícími tuky. V některých případech dokonce dojde až k situaci, kdy tuky ztvrdnou doslova "na kámen" je třeba je mechanicky rozrušovat, což je velmi obtížné. I v takovém lapolu jsme EM preparáty vyzkoušeli, nejprve rozrušili na několika místech povrch a vyhloubili malé prohlubniny, do kterých jsme přímo nalili EM preparáty a poté je nastříkali na celou plochu. Již po několika dnech byl patrný rozdíl na povrchu, tuk se pomalu začal rozpouštět a my jsme mohli proniknout hlouběji, než kde byla dříve pevná vrstva ztvrdlého tuku. Po zhruba měsíci dojde k ustálení, tuk je již rozložen. Ohledně zápachu -. je třeba vědět, že by se v ten samý moment mělo dbát i na vnitřní ošetření stěn lapolu, protože i tam se drží patogenní bakterie, které svou emisí plynů způsobují známý zápach.

Jedna z našich čerstvých zkušeností je z Gymnázina na Praze 4, kde preparáty používají přes čtvrt roku. Aplikace navazovala na předchozí půl roční dohodu o využívání enzymatických přípravků, které však nedosahují takových výsledků, jako EM preparáty. Podstatně se změnila struktura odpadu, zlepšily se i další sledované parametry. Vřele proto doporučujeme pro restaurace, veškeré školy a školky s jídelnami, popřípadě i do samotných nádob na odpad, či kontejnerů. Výsledek bude poměrně jasně viditelný, sníží se zápach, zlepší se i pocit z používáním čistě nemodifikovaných přírodních bakterií.

 

Septiky, suché WC, jímky, žumpy, atd.

Jelikož EM preparáty mají velkou účinnost v oblasti ekologické údržby a čištění trativodů,  můžeme i vřele doporučit jejich používání v oblasti septiků, jímek, zádržných nádrží na splašky, apod. Podstatné omezení zápachu, snížení množství hmoty, snížení nežádoucích bakterií, to jsou jen některé příklady úspěšného použití EM preparátů.  

 

 

Kontakt

EM GREEN, s.r.o. Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4
+420 602 210 334
+420 604 955 555
+420 776 333 350
+420 774 710 391
info@em-ekogreen.cz